WAAROM AMSTERDAMSE HELDEN?

- We kennen Amsterdam

- Groot netwerk van relaties

- Persoonlijke begeleiding

Opleiding met Baangarantie

Amsterdamse helden biedt de volgende Opleidingen met baangarantie.

Indien u meer info over deze mogelijkheden wenst, neem dan contact op met Amsterdamse Helden.

Traject 1.

Opleiding Allround medewerker voor de op- en afbouw van publieksevenementen met baangarantie.

Het opleidings- en begeleidingspakket bestaat uit de volgende punten:

1. Kandidaten krijgen gedurende 4 weken training on-the-job onder begeleiding van een jobcoach.

2. Ook krijgen kandidaten een training op het gebied van sociale vaardigheden, waarbij o.a. wordt gelet op het op tijd verschijnen op de werkplek en de omgang met opdrachtgevers en collega’s.

3. Vervolgens gaan de kandidaten 4 weken min of meer zelfstandig, maar altijd in teamverband, aan de slag en worden zij getraind op motivatie het nemen van initiatief en krijgt de kandidaat aan het eind van de periode van de 8 weken een feedback programma, waarin aandacht wordt besteed aan de wijze waarop hij gefunctioneerd heeft.

Na het me succes doorlopen van de stage/werkervaringperiode van 8 weken ontvangt de kandidaat een contract voor de periode van 6 maanden.

Traject 2.

Opleiding Glazenwassers en Hogedrukspuiters met baangarantie

Het opleidings en begeleidingspakket bestaat uit de volgende punten:

1. Kandidaten krijgen gedurende 8 weken training on-the-job onder begeleiding van een jobcoach.

2. Ook krijgen kandidaten een training op het gebied van sociale vaardigheden, waarbij o.a. wordt gelet op het op tijd verschijnen op de werkplek en de omgang met opdrachtgevers en collega’s.

3. Vervolgens gaan de kandidaten 4 weken min of meer zelfstandig, maar altijd in teamverband, aan de slag en worden zij getraind op motivatie het nemen van initiatief en krijgt de kandidaat aan het eind van de periode van de 12 weken een feedback programma, waarin aandacht wordt besteed aan de wijze waarop hij gefunctioneerd heeft.

Na het me succes doorlopen van de stage/werkervaringperiode van 12 weken ontvangt de kandidaat een contract voor de periode van 6 maanden.

Traject 3.

Opleiding in de Bouw met baangarantie

Na de intredetoets en socialiseringstraining volgt de opleiding en het werkervaringstraject. De duur van het totale traject is maximaal 4½ maand.

Het Traject :

Een traject omvattende een VCA cursus, Veilig werken langs de weg (kennis over techniek en veiligheid), basiscursus gereedschapsleer en materialen t.b.v. Bouw en Sloop werkzaamheden. Dit traject is met name bedoeld voor kandidaten die weinig tot geen voortgezet onderwijs hebben genoten. Tussen de theoretische delen wordt de kandidaat een stage- of een werkervaringplek van circa 480 uur aangeboden. Tijdens deze perioden zal een trajectbegeleider de vorderingen van de kandidaat volgen en waar nodig kennis aanvullen of opfrissen. Na afloop van deze perioden wordt het hele traject geëvalueerd.

Als de kandidaat de benodigde certificaten heeft behaald en over voldoende werkervaring beschikt, ontvangt de kandidaat een arbeidsovereenkomst voor een periode van minimaal zes maanden.

Traject 4.

Opleiding in de -Grond-, weg en Waterbouw en heftruckcertificaat met baangarantie

Na de intake en socialiseringstraining volgt de opleiding en het werkervaringstraject, dat een integraal onderdeel is van het hele traject. Alle theoriecursussen vallen binnen de periode van 6 weken, gevolgd door een werkervaringstraject van circa 480 uur. De duur van het totale voortraject is maximaal 5 maanden.

Het Traject

De theoriecursussen omvatten een VCA cursus, Veilig werken langs de weg, cursus heftruck chauffeur, cursus gereedschapsleer en materialen t.b.v. GWW werkzaamheden en een vervolgcursus Rioollegger. Dit traject is met name bedoeld voor kandidaten met een al dan niet voltooide LBO opleiding.

Na afronding van de 6 weken theorie wordt, bij gebleken geschiktheid, de kandidaat een stage- of een werkervaringplek van circa 480 uur aangeboden. Tijdens deze periode zal een trajectbegeleider de vorderingen van de kandidaat volgen en waar nodig kennis aanvullen of opfrissen. Na afloop van deze periode wordt het hele traject geëvalueerd.

Als de kandidaat de benodigde certificaten heeft behaald en over voldoende werkervaring beschikt, ontvangt de kandidaat een contract voor een periode van minimaal zes maanden.

Traject 5:

Opleiding in de Grond-, Weg en Waterbouw met baangarantie

Na de intredetoets en socialiseringstraining volgt de opleiding en het werkervaringstraject, dat een integraal onderdeel is van het hele traject. De duur van het totale traject is maximaal 4½ maand.

Het Traject

Een traject omvattende een VCA cursus, Veilig werken langs de weg (kennis over techniek en veiligheid), basiscursus gereedschapsleer en materialen t.b.v. GWW werkzaamheden en een vervolgcursus Rioollegger. Dit traject is met name bedoeld voor kandidaten die weinig tot geen voortgezet onderwijs hebben genoten.

Tussen de theoretische delen wordt de kandidaat een stage- of een werkervaringplek van circa 480 uur aangeboden. Tijdens deze perioden zal een trajectbegeleider de vorderingen van de kandidaat volgen en waar nodig kennis aanvullen of opfrissen. Na afloop van deze perioden wordt het hele traject geëvalueerd.

Als de kandidaat de benodigde certificaten heeft behaald en over voldoende werkervaring beschikken, ontvangt de kandidaat een contract voor een periode van minimaal zes maanden.

Traject 6:

Opleiding in de -Grond-, weg en Waterbouw met baangarantie op MBO-1 niveau

Na de intake en socialiseringstraining volgt de opleiding en het werkervaringstraject, dat een integraal onderdeel is van het hele traject. Alle theoriecursussen vallen binnen de periode van 6 weken, gevolgd door een werkervaringstraject van circa 480 uur. De duur van het totale voortraject is maximaal 5 maanden.

Het Traject

Een traject omvattende een VCA cursus, BHV, Veilig werken langs de weg , cursus heftruck chauffeur, cursus gereedschapsleer en materialen t.b.v. GWW werkzaamheden en een vervolgcursus Rioollegger. Binnen dit traject zijn 13 terugkomdagen ingeroosterd waarin de kandidaat wordt getest op voortgang en ontvangt hij, mits aanwezig op alle terugkomdagen, het MBO-1 diploma. Dit traject is met name bedoeld voor kandidaten die een MBO-1 diploma willen behalen.

Na afronding van de 6 weken theorie wordt, bij gebleken geschiktheid, de kandidaat een stage- of een werkervaringplek van circa 480 uur aangeboden. Tijdens deze periode zal een trajectbegeleider de vorderingen van de kandidaat volgen en waar nodig kennis aanvullen of opfrissen. Na afloop van deze periode wordt het hele traject geëvalueerd.

Als de kandidaat de benodigde certificaten heeft behaald en over voldoende werkervaring beschikken, ontvangt de kandidaat een contract voor een periode van minimaal zes maanden.

Direct contact

telefoon: 020 60 60 796
Mobiel: 06 160 88 517
e-mail: info@amsterdamsehelden.nl

AMSTERDAMSE HELDEN,

Nieuwpoortkade 2a,
1055 RX Amsterdam,